Tour trong nước

Ý kiến khách hàng

Check uy tín

Photo khách hàng

Du khách thăm công ty du lịch Rồng Việt Nam (38)
Du khách thăm công ty du lịch Rồng Việt Nam (37)
Du khách thăm công ty du lịch Rồng Việt Nam (36)
Du khách thăm công ty du lịch Rồng Việt Nam (35)
Du khách thăm công ty du lịch Rồng Việt Nam (34)
Du khách thăm công ty du lịch Rồng Việt Nam (21)
Du khách thăm công ty du lịch Rồng Việt Nam (16)
Du khách thăm công ty du lịch Rồng Việt Nam (14)
Du khách thăm công ty du lịch Rồng Việt Nam (13)

Clip Video

Team building Ninh Bình

Tour du lịch team building Ninh Bình

Ninh Bình là Địa điểm lý tưởng tổ chức sự kiện, tour du lịch trọn gói. Địa điểm tổ chức du lịch team building tại Ninh Bình dành công ty, trường lớp, đội, nhóm: vị trí, hình ảnh, thiết kế, quy mô, tiện ích, dịch vụ, giới thiệu chi tiết, đặc điểm, lí do lựa chọn, khoảng cách, cách di chuyển, các trò chơi, hoạt động trải nghiệm, chỗ ở, ăn uống, chi phí.

Các địa điểm gợi ý:

1, Dịch vụ Teambuilding hội nghị - hội thảo Hidden Charm Hotel & Resort Ninh Bình.

2, Team building Emeralda Resort – Ninh Bình

3, Team building Tam Cốc – Bích Động: Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động.

4, Team building Cúc Phương Resort & Spa.